Lợi Ích Chính Của Quản Lý Sản Xuất Và Lọc Dầu

Quản Lý Cơ Sở Và Thiết Bị Tiện Ích

Kiểm tra, lập bản đồ và giám sát nhanh chóng và từ xa các cơ sở như dàn pháo sáng và tháp giải nhiệt từ mặt đất mà không cần dừng hoạt động.

Phát Hiện Và Sửa Chữa Rò Rỉ (LDAR)

Xác định rò rỉ nhanh chóng và chính xác bằng cách sử dụng tàu bay không người lái được trang bị cảm biến chuyên dụng, giữ an toàn cho nhân viên và cho phép đưa ra quyết định kịp thời.

An Toàn và Bảo Mật

Tiến hành tuần tra các cơ sở một cách thường xuyên và kiểm tra an toàn theo định kỳ với tàu bay không người lái, ghi lại các phát hiện chính và các vấn đề quan trọng một cách liền mạch.

Số Hóa Tài Sản

Xây dựng bản đồ 2D độ nét cao và mô hình 3D của các cơ sở và cấu trúc dọc/vertical structures bằng cách sử dụng tàu bay không người lái phục vụ khảo sát, minh họa kết quả kiểm tra bằng kỹ thuật số.

Quản Lý Cơ Sở Vật Chất Và Thiết Bị Tiện Ích

Những Thách Thức Trong Quản Lý Cơ Sở Và Thiết Bị Tiện Ích

Các hoạt động thường cần phải tạm dừng để giải quyết các vấn đề về cơ sở vật chất hoặc tiến hành kiểm tra, điều này sẽ dẫn đến mất giá trị.

Tia lửa, bể chứa dầu và tháp giải nhiệt là những vị trí nguy hiểm đối với nhân viên kiểm tra.

Cần nhiều thời gian để kiểm tra các khu vực rộng lớn. Hạn chế trong các công cụ cầm tay, việc thu thập dữ liệu có thể không đầy đủ.

Phương Tiện Bay Siêu Nhẹ Nâng Cao Quản Lý Cơ Sở Vật Chất

Triển khai kiểm tra các cấu trúc phức tạp trong khi vẫn duy trì hoạt động, giải quyết các vấn đề với tổn thất giá trị ít nhất.

Có được cái nhìn tổng thể, toàn diện về toàn bộ địa điểm, bao gồm tất cả bộ phận của các cấu trúc cao tầng mà không gây nguy hiểm đến tính mạng của nhân viên.

Số hóa các kết quả kiểm tra để phối hợp ứng phó, lưu trữ hồ sơ và quản lý dự án hợp lý.

Sản Phẩm Liên Quan

Nền Tảng Đa Năng
Matrice 300 RTK
Một nền tảng tàu bay không người lái hiệu suất cao, chắc chắn kết hợp với một tàu ảnh lai mạnh mẽ để trao quyền cho các nhóm thông qua trải nghiệm người dùng được sắp xếp hợp lý và hiệu quả vô song – tất cả trong khi duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và độ tin cậy.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

Zenmuse H20T

Nền Tảng Tổng Quan Về Cơ Sở Vật Chất
Matrice 210 RTK V2
Có được cái nhìn tổng thể từ trên không trong khi nắm bắt chi tiết để quản lý hiệu quả cơ sở vật chất.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

Zenmuse Z30

Zenmuse XT2

Flighthub

Công Cụ Lập Bản Đồ Cơ Sở Vật Chất
Phantom 4 RTK
Một giải pháp khảo sát trực quan giúp thu thập dữ liệu chính xác đến từng centimet và tạo bản đồ 2D và mô hình 3D được tham chiếu địa lý.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

DJI Terra

Phát Hiện và Sửa Chữa Rò Rỉ (LDAR)

Những Thách Thức Trong Phát Hiện Và Sữa Chữa Rò Rỉ

Nhân viên có thể tiếp xúc với khí độc trong quá trình điều tra rò rỉ. Các công cụ truyền thống không thể xác định toàn bộ phạm vi rò rỉ.

Các hoạt động thường cần phải tạm dừng để giải quyết các vấn đề trong cơ sở vật chất hoặc tiến hành kiểm tra, điều này sẽ dẫn đến mất giá trị

Thiết bị phát hiện chuyên dụng đắt tiền, khó điều khiển và vận hành.

Phương Tiện Bay Siêu Nhẹ Trợ Giúp LDAR Như Thế Nào

Bao quát các khu vực lớn bằng tàu bay không người lái để kiểm tra rò rỉ hiệu quả và xác định phạm vi rò rỉ.

Giảm đáng kể chi phí trong việc mua sắm thiết bị dò tìm bằng cách sử dụng thiết bị dò khí có trọng tải nhanh trên tàu bay không người lái.

Số hóa, livestream tiến trình phát hiện, giúp các đội cứu hộ hình dung ra sự cố rò rỉ và nhanh chóng hành động.

Sản Phẩm Liên Quan

Nền Tảng Đa Năng
Matrice 300 RTK
Một nền tảng tàu bay không người lái hiệu suất cao, chắc chắn kết hợp với tàu ảnh kép, cho phép các nhóm hoạt động thông qua trải nghiệm người dùng được sắp xếp hợp lý và hiệu quả cao – tất cả được thực hiện trong khi duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và độ tin cậy.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

Zenmuse H20T

Nền Tảng Phát Hiện Rò Rỉ Khí Mê-tan
Matrice 210 RTK V2
Xác định rò rỉ khí mêtan trong khi nắm bắt chi tiết về điều kiện của địa điểm từ trên cao.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

Zenmuse Z30

Máy dò khí mê-tan U10

An Toàn và Bảo Mật

Những Thách Thức Trong Việc Duy Trì An Toàn Và Bảo Mật

Các sự cố thường cực kỳ nguy hiểm, các đội ứng phó có thể không có mặt tại chỗ ngay lập tức do thiếu thông tin tổng quan về tình huống.

Các camera an ninh cố định và nhân viên tuần tra có thể khiến các khu vực của địa điểm không truy cập được, trong khi việc cử các đội tuần tra thường xuyên có thể tốn kém.

Những kẻ xâm nhập và tàu bay không người lái được triển khai bất hợp pháp có thể không bị phát hiện bằng cách sử dụng các phương pháp truyền thống.

Cách Phương Tiện Bay Siêu Nhẹ Duy Trì Sự An Toàn Và Bảo Mật

Có được cái nhìn tổng quan ngay lập tức khu vực, cung cấp nguồn cấp dữ liệu trực tiếp cho trung tâm chỉ huy, cho phép các nhóm ứng phó xử lý tình huống khẩn cấp một cách an toàn và hiệu quả.

Các cuộc tuần tra bằng tàu bay không người lái bao quát được toàn bộ khu vực, nâng cao hiệu quả kiểm tra và hiệu quả chi phí.

Phát hiện tàu bay không người lái xâm nhập và hỗ trợ cảnh sát điều tra bằng cách sử dụng Aeroscope.

Sản Phẩm Liên Quan

Nền Tảng Đa Năng
Matrice 300 RTK
Một nền tảng tàu bay không người lái hiệu suất cao, chắc chắn kết hợp với tàu ảnh kép, cho phép các nhóm hoạt động thông qua trải nghiệm người dùng được sắp xếp hợp lý và hiệu quả cao – tất cả được thực hiện trong khi duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và độ tin cậy.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

Zenmuse H20T

Giám Sát Vùng Trời
AeroScope
Phát hiện tàu bay không người lái xâm nhập và hỗ trợ cảnh sát điều tra bằng cách sử dụng nền tảng phát hiện tàu bay không người lái an toàn của chúng tôi.
Tìm hiểu thêm

Công Cụ Giám Sát Cơ Sở Vật Chất
Mavic 2 Enterprise Series
Có được tổng quan về tình huống hoặc tiến hành kiểm tra nhiệt định kỳ, cung cấp trực tiếp trở lại trung tâm chỉ huy.
Tìm hiểu thêm

Số Hóa Tài Sản

Những Thách Thức Trong Việc Số Hóa Tài Sản

Việc thiếu dữ liệu trực quan và các mô hình tài sản chính xác gây khó khăn cho việc tự động hóa hoạt động kiểm tra và bảo trì.

Các báo cáo kiểm tra truyền thống có thể liên quan đến nhiều nhóm, do đó khó biên dịch và trực quan hóa bằng kỹ thuật số.

Dữ liệu khảo sát và kiểm tra địa điểm được coi là thông tin nhạy cảm cần được lưu trữ cục bộ, đồng thời đáp ứng các yêu cầu bảo mật dữ liệu cụ thể.

Phương Tiện Bay Siêu Nhẹ Số Hóa Tài Sản Như Thế Nào

Giảm đáng kể chi phí hoạt động bằng cách tạo mô hình 2D và 3D để số hóa tài sản, cho phép quản lý và bảo trì khu vực.

Triển khai tàu bay không người lái để giảm hoặc loại bỏ sự xâm nhập của con người vào các không gian nguy hiểm.

Ngăn ngừa rủi ro và nâng cao hiệu quả bằng cách trực quan hóa kết quả kiểm tra trong khi lưu trữ dữ liệu cục bộ.

Sản Phẩm Liên Quan

Nền Tảng Đa Năng
Matrice 300 RTK
Một nền tảng tàu bay không người lái hiệu suất cao, chắc chắn kết hợp với tàu ảnh kép, cho phép các nhóm hoạt động thông qua trải nghiệm người dùng được sắp xếp hợp lý và hiệu quả cao – tất cả được thực hiện trong khi duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và độ tin cậy.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

Zenmuse H20T

Nền Tảng Phát Hiện Rò Rỉ Khí Mê-Tan
Matrice 210 RTK V2
Xác định rò rỉ khí mêtan trong khi nắm bắt chi tiết về điều kiện của địa điểm từ trên cao.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

Zenmuse X7

DJI Terra

Flighthub

Công Cụ Lập Bản Đồ Nhanh Chóng Và Chính Xác
Phantom 4 RTK
Tạo phiên bản kỹ thuật số chính xác của tài sản sử dụng giải pháp khảo sát chính xác đến từng centimet.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

DJI Terra

Flighthub

Liên Hệ Với Chúng Tôi