Khảo Sát Địa Điểm và Thiết Kế Lợi Ích Chính

Quy Hoạch Xây Dựng Đường Dây Điện

Lập bản đồ các khu vực rộng lớn để thu thập dữ liệu chi tiết, chính xác bằng cách sử dụng máy bay không người lái. Các nhóm dự án có thể tối ưu hóa thiết kế đường dây điện dựa trên tọa độ địa lý chính xác.

Khảo Sát Địa Điểm

Các nhóm dự án có thể dựa vào các giải pháp bay không người lái hiệu quả về chi phí để hình dung hiệu quả thực tế và thu thập dữ liệu khảo sát cần thiết để đánh giá các công trình lớn.

Quy Hoạch Xây Dựng Đường Dây Điện

Những thách thức truyền thống trong quy hoạch xây dựng đường dây điện

Việc thiếu dữ liệu vị trí chính xác gây khó khăn cho việc căn chỉnh các thiết kế BIM, bản đồ vectơ đường và hình ảnh vệ tinh, tốn thời gian và nhân công.

Nếu không có mô hình thực tế, rất khó để tính toán chính xác khoảng cách an toàn giữa đường dây điện và các công trình lân cận trong giai đoạn thiết kế.

Các thiết kế BIM có thể khá khác so với mô hình thực tế, gây khó khăn cho việc hình dung và xác minh thiết kế.

Cách Drone cải thiện quy hoạch xây dựng đường dây điện

Nhanh chóng cất cánh và bay qua khu vực làm việc để tạo mô hình 3D của khu vực nơi có thể lên kế hoạch cho một tuyến đường.

Tạo mô hình 3D với dữ liệu định vị chính xác có thể dễ dàng lắp vào mô hình BIM để trực quan hóa thiết kế.

Tạo thiết kế tuyến đường tốt hơn bằng cách sử dụng các mô hình 3D tương thích với nhiều phần mềm GIS.

Sản Phẩm Liên Quan

Nền Tảng Lập Bản Đồ Nhanh
Phantom 4 RTK
Một giải pháp khảo sát trực quan giúp thu thập dữ liệu chính xác đến từng centimet và tạo bản đồ 2D và mô hình 3D được tham chiếu địa lý.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

DJI Terra

Nền Tảng Lập Bản Đồ Chi Tiết
Matrice 210 RTK V2
Dữ liệu cấp khảo sát được thu thập bằng cách sử dụng nền tảng máy bay không người lái chắc chắn và cảm biến độ phân giải cao có thể được sử dụng để tạo mô hình chi tiết.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

DJI Terra

Zenmuse X7

Nền Tảng Lập Bản Đồ 3D
Matrice 210 RTK V2
Ghi lại dữ liệu trong tầm nhìn nổi với cảm biến xiên để tạo hiệu quả mô hình 3D chính xác của trang web.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

DJI Terra

Mảng cảm biến xiên của bên thứ ba

Khảo Sát Địa Điểm

Những thách thức truyền thống trong khảo sát địa điểm

Các công trình dạng lưới thường nằm ở những vị trí địa lý phức tạp, khó tiếp cận, gây tốn kém thời gian, nhân lực và đầu tư thiết bị để khảo sát.

Dữ liệu vệ tinh hoặc máy bay có người lái rất tốn kém và không thể được truy cập theo yêu cầu, trong khi độ chính xác của dữ liệu là nhỏ hơn.

Các DLG được tạo ra rất khó để hình dung, không giống như bản đồ 2D hoặc mô hình 3D.

Cách Drone trao quyền trong khảo sát địa điểm

Dễ dàng cất cánh và bay qua các công trình phức tạp để thu thập dữ liệu có độ chính xác cao.

Nhanh chóng tạo các mô hình trực quan 2D và 3D làm tài liệu tham khảo cho lập kế hoạch và thiết kế kỹ thuật.

Xếp chồng các thiết kế với các bản dựng lại 2D và 3D để hình dung hiệu ứng và thực hiện các điều chỉnh.

Sản Phẩm Liên Quan

Nền Tảng Lập Bản Đồ Nhanh
Phantom 4 RTK
Một giải pháp khảo sát trực quan giúp thu thập dữ liệu chính xác đến từng centimet và tạo bản đồ 2D và mô hình 3D được tham chiếu địa lý.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

DJI Terra

Nền Tảng Lập Bản Đồ Chi Tiết
Matrice 210 RTK V2
Dữ liệu cấp khảo sát được thu thập bằng cách sử dụng nền tảng máy bay không người lái chắc chắn và cảm biến độ phân giải cao có thể được sử dụng để tạo mô hình chi tiết.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

DJI Terra

Zenmuse X7

Nền Tảng Lập Bản Đồ 3D
Matrice 210 RTK V2
Ghi lại dữ liệu trong tầm nhìn nổi với cảm biến xiên để tạo hiệu quả mô hình 3D chính xác của trang web.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

DJI Terra

Mảng cảm biến xiên của bên thứ ba

Liên Hệ Với Chúng Tôi