Phantom 4 RTK – Đo đạc, khảo sát, trắc địa

Liên hệ để báo giá

Phantom 4 RTK 

  • Khảo sát địa hình.
  • Đo đạc địa chính.
  • Đo đạc khối lượng san lấp.
  • Đơn vị cung cấp dịch vụ bay không người lái (UAV Drone).
  • Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
  • Xây dựng bản đồ 3D cho quy hoạch, khảo cổ ..
  • Khảo sát giao thông, thủy lợi.
  • Quản lý, giám sát hạ tầng xây dựng.
  • Ứng dụng quản lý BIM/VDC.
Danh mục: