Zenmuse L1 – Cảm biến Lidar trên không

Liên hệ để báo giá

  • Dữ liệu được hiển thị có độ chính xác đến từng centimet.
  • Tạo lập bản đồ địa hình
  • Quản lý dự án bằng đám mây điểm và mô hình 3D độ chính xác cao
  • Thu thập những thông tin quan trọng, chi tiết nhất theo thời gian thực
  • Lập mô hình chi tiết cấu trúc từ đơn giản đến phức tạp
  • Điều tra, đánh giá chi tiết về mức độ thực vật, mật độ, trữ lượng
  • Điều tra, đánh giá chiều rộng tán và xu hướng tăng trưởng chiều cao của thực vật
Danh mục: