Zenmuse P1

Liên hệ để báo giá

ỨNG DỤNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP

  • Đo đạc bản đồ: tỷ lệ xác định chính xác 1: 500 mà không cần GCP.
  • Đo đạc địa chính: mô hình thực tế 3D chính xác cấp độ centimet.
  • Quản lý toàn bộ dòng đời dự án với máy bay dữ liệu không người lái 2D và 3D.
  • Đo lường, phân loại hoặc xác định quyền sở hữu của các vùng nước và rừng.
  • Thu thập một cách an toàn dữ liệu không chính xác mức milimet về địa chất biến đổi vị trí.
  • Thời gian thực về các khu vực là thiên tai lớn để giúp các nhóm đưa ra các quyết định quan trọng.
Danh mục: